środa, 3 września 2014

Pedagogika cyrku - artykuł


     Czym jest pedagogika cyrku?

      Definicja pedagogiki cyrku
      Znalezienie jednej definicji pedagogiki cyrku jest trudne wobec złożoności pedagogicznych obszarów, które ją tworzą. Posiadana ona różnorodne konteksty i kierunki rozwoju. Z tego względu może w różnorodnych pedagogicznych obszarach wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom dzieci i młodzieży, przekazując więcej niż tylko sztukę cyrkową (Novena, 1998).
            Pedagogika cyrku jest połączeniem wykonywania cyrkowych aktywności ruchowych i artystycznych umiejętności z pedagogicznymi treściami i celami. W odróżnieniu od profesjonalnej sceny, chodzi bardziej o zabawowe, hobbystyczne wykonywanie sztuki cyrkowej i występowania przed innymi (Kiphard, 1997).

            Czym jest pedagogika cyrku?
            Pedagogika cyrku nie jest w żadnym wypadku kształceniem młodych artystów cyrkowych, choć tak mogłoby się wydawać patrząc na jej nazwę. W pracy tą metodą chodzi raczej o rozwój osobowości osób uczących się, o przekazanie im i doskonalenie tzw. kompetencji kluczowych, jak też reguł, zasad i wartości społecznych. To również wspomaganie rozwoju fizycznego, który jest bardzo ważnym aspektem dla osób w młodym wieku.
Poza tym inspiracja młodych osób tak ciekawym sposobem  wyrażania i doskonalenia siebie rozwija u nich odwagę i naturalną potrzebę własnego rozwoju poprzez poszukiwanie konstruktywnych działań. To poszukiwanie kolejnych wyzwań, kreatywnych zastosowań nauczonych umiejętności, a nie bezproduktywne spędzanie czasu  przez telewizorem czy komputerem.

      Pedagogika cyrku jako przekrój różnych obszarów pedagogiki
      Pedagogika cyrku zwiera w sobie elementy m.in.: sportu, terapii ruchowej, przeżywania, fascynacji, uczenia, pedagogiki, integracji, zabawy. Włącza w swoje oddziaływania szkoły, rodziców, społeczności (Schnapp/ Zacharias, 2000). Czerpie ona podstawy teoretyczne z wielu innych nauk. Kiphard (Kiphard, 1997) wskazał pięć obszarów, które dotyka pedagogika cyrku.:
  1. Motopedagogika (łączy psychomotoryczne podstawowe doświadczenia)
  2. Pedagogika sportu (łączy specyficzny techniczny proces nauki)
  3. Pedagogika przeżycia (cyrk jako fascynacja i przygoda)
  4. Pedagogika zabawy (odgrywanie ról cyrkowych, „robić, jak gdyby…”)
  5. Pedagogika społeczna (interakcja, komunikacja, praca w grupie)
            Powstanie i rozwój pedagogiki cyrku
      Pierwszy cyrkowy dziecięco-młodzieżowy projekt, który zdobył sławę, powstał ok. 1917 roku w Boys Town. Pater Flanagan założył to miasteczko dla osieroconych dzieci i stworzył grupę, która przy pomocy artystycznych osiągnięć zapewniała miastu rozrywkę i informowała o rozwoju projektu (Bardell, 1992).
      W 1956 Ojciec Silva założył w Hiszpanii własne małe kolektywne państewko dla dzieci i młodzieży- Benposta. Obok edukacji szkolnej, organizowano różne projekty, by móc finansować pomysł. Jednym z takich projektów był założony w 1965 dziecięco- młodzieżowy cyrk Los Muchachos (Peters Burgo, 1994).
      Najstarszy europejski cyrk dziecięcy o celach pedagogicznych został założony w Holandii przez Last-Ter Haar (Kiphard, 1982), która zauważyła, że dzieci lubią ryzyko, jak np. przekraczanie najbardziej ruchliwych ulic czy balansowanie na barierkach mostu. Po tym odkryciu założyła cyrk Elleboog dla zaniedbanych i pochodzących z dysfunkcyjnych środowisk dzieci.
      Lata 70 były czasem przełomu i pionierskim okresem pedagogiki zabawy i kultury, jako alternatywnej do szkoły. Cyrk stał się wtedy ważnym tematem. Według Zachariasa był to rodzaj nowego „estetycznego wychowania”, którego celem było aktywne doświadczanie i społeczna kreatywność (Zacharias, 2000a). Cyrk stał się środkiem pracy z dziećmi i młodzieżą. Na pierwszym planie stały pedagogiczne i kulturalno-estetyczne rozumienie pracy cyrkowej wykonywane przez i z dziećmi i młodzieżą.

      Cyrk a pedagogika cyrku
      Poniżej przedstawiona tabelka pokazuje różnice pomiędzy cyrkiem tradycyjnym a tym w ramach pedagogiki cyrku.
Cyrk tradycyjny
Nowy cyrk
Wąska wspólnota cyrkowych rodzin
Wykonawcy ze wszystkich grup społecznych
Pełni profesjonaliści
Często amatorzy
Techniki znane w obrębie cyrkowych rodzin
Techniki są znane i dostępne dla wszystkich
Trening w zamkniętym kręgu, zorientowanie na produkt końcowy
Nauka dla przyjemności, zdobycia zaufania do siebie samego
Występ dla licznej publiczności
Występ jest przeżyciem wspólnoty
Akcent leży na sztukach tradycyjnych
Sztuki tradycyjne oraz nowości, innowacyjność i kreatywność
Kolejne, nie związane ze sobą akty
Często powiązanie wokół jednego tematu
Zwierzęta
Bez zwierząt
Przesadne przedstawianie swojej osoby, bycie gwiazdą 
Zazwyczaj szczerze, ironizując
Miejscowe święta, w namiocie
Różne miejsca występów
(Ward, 1998)
Autorzy:
Mirosław Urban, Monika Kalinowska,
Źródła:
1.     Bardell, Bettina (1992): Circus – Bewegungskünste – mit Kindern. Moers.
2.     Kiphard, Ernst Jonny (1997): Pädagogische und therapeutische Aspekte des Zirkusspiels. w: ZIEGENSPECK, Jörg (Hg.): Zirkuspädagogik. Grundsätze – Beispiele - Anregungen. Lüneburg,
3.     Kiphard, Ernst Jonny (1982): Kinderzirkus- eine Möglichkeit milieugeschädigter Kinder und Jugendlicher. w: Motorik, H.4
4.     Novena, Denis (1998): Interview. In: LAG Spiel und Theater Berlin e.V. (Hg.). „ZIRKUS OLÈ“. Material zur Zirkuspädagogik. Dokumentation zur Fachtagung II und III 1998. Berlin
5.     Peters Burgo, Hannes (1994): La ciudad de los Muchachos. In : Kaskade. Europäische Jonglierzeitschrift
6.     Schnapp Sibylle, Zacharias Wolfgang (Hg.) (2000): Zirkuslust. Zirkus macht stark und ist mehr... . Zur kulturpädagogischen Aktualität einer Zirkuspädagogik.
7.     Zacharias, Wolfgang (2000a): Zirkus ist mehr... . Über die kulturelle, ästhetische, pädagogische Aktualität von Zirkuskultur und Zirkuslust. w: Schnapp Sibylle, Zacharias Wolfgang (Hg.): Zirkuslust. Zirkus macht stark und ist mehr... . Zur kulturpädagogischen Aktualität einer Zirkuspädagogik. Unna
8.     WARD, Steve (1998): Vortrag. In: LAG Spiel und Theater Berlin e.V. (Hg.). „ZIRKUS OLÈ”. Material zur Zirkuspädagogik. Dokumentation zur Fachtagung II und III 1999, Berlin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz